Legjislacion Ndërkomëtar

1-Konventa e Bernës për Veprat Letrare dhe Artsitike"-Shkarko Kёtu

2- Konventa e Romës për mbrojtjen e Intepretuesve prodhuesve të fonogrameve dhe organizatave transmetuese Shkarko Këtu

3-Konventa për mbrojtjen e Prodhuesve të fonogramit kundrejt dublikimeve të paautorizuara të fonogrameve të tyre Shkarko këtu

4-Traktati i WIPO për të Drejten e Autorit Shkarko këtu

5-Traktati i WIPO për Interpretimet dhe Fonogramet Shkarko këtu