Njoftim për thirrje publike - Licensim në fushën e administrimit kolektiv

Postuar më: 9 Maj 2018
Me qëllim rritjen e transparencës dhe të besueshmërisë në procesin e licensimit/ri-licensimit të agjencive të administrimit kolektiv në fushën e të drejtës së autorit, përfshirjen e sa më shumë subjekteve në zbatim të parimit të konkurrueshmërisë si dhe në favor të mbrojtjes maksimale të interesave të kategorive...

Njoftim për thirrje publike

Postuar më: 13 Prill 2018
Me qëllim rritjen e transparencës dhe të besueshmërisë në procesin e licensimit/ripërtëritjes së licencave të agjencive të administrimit kolektiv në fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to, garantimin e zbatimit të parimit të konkurrueshmërisë si dhe në favor të përfaqësimit sa më të mirë të interesave të kategorive...

Konkursi “Të mbrojmë të Drejtat e Pronësisë Intelektuale në RSH”, zhvilluar me gjimnazet në kryeqytet.

Postuar më: 27 Dhjetor 2017
Ceremonia e ndarjes së çmimeve për nxënësit fitues pas korrigjimit të testimeve të zhvilluara me datë 22 dhjetor 2017, ora 9.30 në shkollën Arben Broci. Në konkurs morën pjesë mbi 50 nxënës nga gjimnaze të ndryshme të Tiranës.

Administrimi i të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to – ndarja e eksperiencave dhe praktikave më të mira

Postuar më: 11 Dhjetor 2017
Në vijim të bashkëpunimit me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO), për Drejtorinë e të Drejtës së Autorit pranë Ministrisë së Kulturës, u zhvillua workshop-i me temë “Administrimi i të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to.

Mision ekspertize mbi çështje teknike që i përkasin legjislacionit në fuqi për të drejtën e autorit

Postuar më: 15 Shtator 2017
Në vijim të bashkëpunimit të Ministrisë së Kulturës me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO) më datat 14-15 shtator 2017, u organizua në Tiranë, në Ministrinë e Kulturës, një mision ekspertize mbi çështje teknike që i përkasin legjislacionit në fuqi për të drejtën e autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to.

Konferencë kombëtare: “10 vjet institucion – E drejta e autorit”

Postuar më: 22 Maj 2017
Në kuadër të bashkëpunimit që Ministria e Kulturës/Drejtoria për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to ndër vite ka patur me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (OBPI), një ndër aktivitetet që do mbështeten gjatë 2017 nga kjo organizatë është dhe Konferenca Kombëtare mbi “10 vjet institucion - E Drejta e Autori në RSH”.

Konkursi i krijimit më të mirë të artit pamor

Postuar më: 25 Prill 2017
Në kuadër të Ditës Botërore të Pronësisë Intelektuale – 26 prill, janë zhvilluar konkurse me shkollat 9-vjeçare dhe kanë vijuar leksionet e hapur për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to në Fakultetet e Universitetit të Tiranës por dhe me Universitetet jo-publike.

“Luarasi”, leksion për respektimin e të drejtës së autorit

Postuar më: 19 Prill 2017
Ndonëse flitet prej vitesh, pronësia intelektuale mbetet një nga të drejtat më të panjohura e të parespektuara në vendin tonë. Për të folur për këtë sfidë, kreu i Drejtorisë për të Drejtat e Autorit, Edmond Ahmeti, zhvilloi një leksion të hapur me studentët e Kolegjit Universitar “Luarasi”, duke nxjerrë në pah punën dhe strategjitë e zyrës që drejton.

Konferencë Kombëtare

Postuar më: 26 Prill 2016
Ky aktivitet vjen në kuadër të Ditës Botërore të pronësisë intelektuale – 26 prill, dite e cila festohet në mbarë botën nga shtetet anëtare të Organizatës Botërore te Pronësisë Intelektuale”. Të ftuar në këtë panel do të jenë Përfaqësuesi i Ambasadës Amerikane Z. Don Brown, Oficer për heshtjet ekonomike, Shefi i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Z. Yngve Engstrom, Ministri i Kulturës Znj. Mirela Kumbaro (Furxhi), Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Znj Milva Ekonomi, Z. Evien Dako, Drejtor i Zyrës së të Drejtës së Autorit, dhe Z. Elvin Lako, Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave.

Workshop mbi “Respektimin e të drejtës së autorit për Gjyqtarët, Prokurorët dhe Avokatët por dhe institucionet e tjera zbatuese

Postuar më: 8 Qershor 2016
Në kuadër të bashkëpunimit që Ministria e Kulturës dhe Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit ndër vite kanë me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (OBPI), një ndër aktivitetet që do mbështeten gjatë 2016 nga kjo organizatë

Konferenca Ndër-Rajonale mbi Menaxhimin Kolektiv

Postuar më: 19-20 Shtator 2016
Në kuadër të bashkëpunimit që Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit ka me Organizatën Botërore të Pronësisë Intelektuale (OBPI)
Në kuadër të bashkëpunimit që Ministria e Kulturës/Drejtoria për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to ndër vite (...) 22-05-2017