Kartela Informative

Lista e kartelave informative.

1. Licensimi i agjencive të administrimit kolektiv Kliko këtu

2. Regjistrimi i kalimit të të drejtaveKliko këtu

3. Regjistrimi i të drejtës së autorit Kliko këtu

Na kontaktoni nëpërmjet emailit: dda@kultura.gov.al